Archive for the ‘Politiek’ Category

Gemeenten zijn intern eilandjes

Wednesday, February 22nd, 2012

Decentralisatie in Nederland zorgt ervoor dat er steeds meer zaken op het bordje van de gemeente terecht komen. Met deze decentralisatie komt een potje met geld richting de gemeenten, alleen wordt dit potje meestal ingekrompen met een aantal procenten. Het rijk stelt dat de gemeente vaak de zaken op een meer efficiënte wijze kan invullen. 

Wellicht heeft het rijk gelijk en is dit de manier om geld te besparen. Ik ken de cijfers niet. Wat ik wel tegenkom in mijn werkveld is dat gemeenten intern zijn opgedeeld in eilandjes. Eilandjes die apart van elkaar werken en niet met elkaar. En juist hier lijkt het mij dat er echt efficiënter kan worden gewerkt. Nou moet ik eerlijk bekennen, ik ben geen man van de cijfertjes, maar meer iemand van de praktijk. Ik loop met ideeën maar of dit daadwerkelijk tot minder kosten leidt, durf ik niet te zeggen.

Maar wat nou als de mensen die op het gemeentehuis op de afdeling Ruimte en Beheer zitten gaan samenwerken met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Zij kunnen ervoor zorgen dat de wegen binnen de gemeente worden opgeknapt met werknemers die uit de bijstand worden gehaald. Probleem is dat er aanbestedingen moeten worden gedaan en dat er altijd een bedrijf tussen moet zitten die het aandurft om het werk aan te nemen en de werknemers uit de bijstand op de loonlijst te zetten.

Zelf had ik het plan om na de winterperiode herstelwerkzaamheden voor gemeenten te doen aan asfaltwegen en daarbij cliënten van de gemeente als werknemer aan werk te helpen. Alleen, ik kom er niet door. En dat is jammer, want zo worden veel kansen gemist. Tenminste, dat is mijn idee...

Wellicht moet er eens gedacht worden aan een wethouder voor Samenwerking binnen de gemeente. Ik denk dat dit een mogelijkheid is om binnen gemeenten geld te besparen. 

Aankondiging Landschapsinventarisatie Buitengebied

Friday, July 22nd, 2011

De kop zoals hierboven beschreven trok mijn aandacht, want op de site van de gemeente Achtkarspelen werd hierover geschreven. Alle nieuwtjes van de gemeente worden normaliter direct op twitter geplaatst en deze niet. Minder dan twee weken voor de start van deze inventarisatie wordt deze aangekondigd. De betreffende ambtenaar is pas 1 augustus weer bereikbaar, waarschijnlijk vanwege vakantie. Niemand die dus op dit moment vanuit de gemeente aan de telefoon kan vertellen wat de bedoeling is. Bij de provincie weten ze meer, maar ook alleen maar wat er in de subsidievraag vanuit de gemeenten staat beschreven. Daar moeten ze nu uitzoeken welke gegevens openbaar gemaakt mogen worden. Landschapsbeheer Fryslân geeft aan dat de inventarisatie verder gaat dan wat er op de site van Achtkarspelen wordt vermeld.

Na het stuk gelezen te hebben en andere personen gesproken te hebben,  kom ik op twee vragen:

  • Wat is het doel voor de gemeente voor deze inventarisatie?
  • Waarom moeten er mensen worden aangewezen die toegang tot alle terreinen en gebouwen krijgen?

Sinds jaren is er een milieucoöperatie (Noardlike Fryske Wâlden) bezig om alle elzensingels/houtwallen en sloten in een GIS systeem te zetten. Landschapsbeheer Fryslân is, voor zover ik weet, op de hoogte van deze gegevens. Waarom dan dit nogmaals doen? Wordt er geld over de balk gegooid? Of is er een duidelijke reden te geven?

Wat is de noodzaak om werknemers, van een buiten de gemeente opererende organisatie,  volledige toegang te geven tot terreinen en gebouwen? "Baas op eigen hiem" is voor mij belangrijk, dus waarom moet dit op deze manier worden gedaan?

De gemeenten, waaronder Achtkarspelen, hebben een aanvraag voor subsidie ingediend bij de provincie. Deze subsidie is toegekend door de provincie. Uivoerder voor de inventarisatie is de hierboven genoemde organisatie, Landschapsbeheer Fryslân.

Volgende week hoop ik de achterliggende stukken te krijgen via de gemeenten en kan waarschijnlijk antwoord worden verkregen op de vragen die ik op dit moment heb.

VERVOLG

De inventarisatie blijkt in overleg te zijn gegaan met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Informateur voor de formatie

Monday, March 8th, 2010

Zoals Tjeerd van der Zwan al op Twitter zei; Openbare coalitievergadering. De burger moet zien wat er gebeurt. Al denk ik niet dat iedereen open en eerlijk is op zo’n politieke avond. Maar de proef op de som genomen en aanwezig geweest op deze politieke avond.

Ik was laat uit het werk in Drachten en mem had in de middag al gebeld of ik ook bij hen wilde eten. Natuurlijk wil ik dat. Nergens zo lekker als bij mem natuurlijk. Daarna gezellig natafelen. Dus ik was 5 minuten te laat op de openbare avond van de politieke formatie.

Publieke tribune was al vol en een sta plaatsje aan de zijkant was nog net haalbaar. Gelukkig kwam Jan al snel met koffie en een stoel. Ik zit! Kom maar op met dat vuurwerk wat politiek heet. Ga maar openbaar bekvechten over de verdeling van het pluche.

Ik zag Jan Jelle van Waldnet zitten, Ymca en Hielke Jan. Volgens twitter moest Romke er ook zijn, maar niet gezien. Aafke zat vooraan, naast oud wethouder Hieke.

EN LOS!!!

Vanuit de rechter hoek komt VVD’er Durk Pool en zegt dat het hem weinig uitmaakt wie de derde partij wordt, maar dat de FNP en het CDA moet regeren. Zijn partij wil heus wel meedoen.

De GBA zegt bij monde van Max de Haan dat het voor hem duidelijk is dat zij samen met de FNP in het regeer moet. Welke partij hij er nog meer bij wilde hebben, ben ik vergeten.

Het CDA probeert eerst met FNP en CU eruit te komen. Maar mij lijkt dit eigenlijk geen optie voor het CDA.

Sjon Stellinga was resoluut. Zijn partij zou niet meedoen in een nieuwe coalitie. De kiezer was duidelijk, voor hen geen plaats in de herberg. Let wel, NIEUWE coalitie. Over de oude ingeslagen weg had hij het niet.

Tot zover de mogelijkheden en weinig vuurwerk. Volgende punt, de informateur. Hij die de mogelijkheden bekijkt tussen de partijen op grond van de verschillende partijprogramma’s.

CDA wilde een informateur van CDA huize maar dan extern vanuit de gemeente met wel interesse voor deze gemeente. Niks mis mee, want het CDA is de grootste partij en heeft dit aan te geven.

Maar de FNP ziet het anders! Twee informateurs, één van CDA huizen en één van FNP huize. Pathstelling zou je zeggen, maar niks is minder waar. Aan het eind willen GBA, VVD en FNP twee informateurs en CDA, PvdA en CU één informateur. Er wordt nog enigszins heen en weer gesproken, maar aan het eind komt er één informateur waarmee wel iedereen het eens moet wezen. Lees dus CDA en FNP.

Kortom, de FNP heeft een eerste nederlaag in dit verhaal. De poppenkast gaat verder. Er is van alles gezegd, maar ook weer niet.

Mijn stelling is na een avondje hoor en wederhoor de volgende: Aan het eind van het verhaal zitten de volgende partijen op het pluche: CDA, PvdA en CU. Want we weten allemaal wel dat het oude zeer pas wegebt als de laatste grijze man ook vertrekt uit de gemeenteraad. Het is zoals het is. CDA en PvdA gaan nooit weer samen regeren met Marten van der Veen, ondanks zijn jarenlange of misschien wel juist vanwege zijn jarenlange politieke ervaring.

Namens uw politiek journalist en zoals er op twitter al werd gezegd: De Frits Wester uit Buitenpost.

Proost, ik neem een slaapmutsje van Sonnema.

Voorlopige uitslag Achtkarspelen

Thursday, March 4th, 2010

Tijdens de verkiezingsavond van de gemeente Achtkarspelen op woensdagavond 3 maart zijn de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Het opkomstpercentage in Achtkarspelen was 54,10 %.

De definitieve uitslagen worden vrijdag 5 maart bekend gemaakt.
Partij Aantal stemmen
CDA 2979
PvdA 1947
FNP 2791
ChristenUnie 1576
GBA 1492
VVD 900
Totaal stemmen 11.685

De voorlopige zetelverdeling is al volgt:
– CDA 6 zetels
– FNP 5 zetels
– PvdA 3 zetels
– ChristenUnie 3 zetels
– GBA 3 zetels
– VVD 1 zetel

Bron: www.achtkarspelen.nl

CDA blijft grootste partij in Achtkarspelen

Thursday, March 4th, 2010

Het CDA blijft net de grootste partij in Achtkarspelen op de voet gevolgd door de FNP. De FNP heeft grof gewonnen, maar toch krijgen zij er slecht 1 zetel bij in de raad. PvdA is de verliezer in onze gemeente met 3 zetels. Geheel onterecht overigens, want Sjon Stellinga is een kei van een wethouder. Het CDA en de PvdA hebben erg geleden onder de Haagse politiek. En dat is niet reëel omdat het college de afgelopen jaren goed werk heeft geleverd.

Zo en nu ga ik eerst maar eens op bed!

De uitslag door onze Burgemeester:

Gefeliciteerd Skarsterlân!

Tuesday, February 23rd, 2010
jan
Jan Benedictus

Soms lees je ineens goede dingen over mensen die je het echt gunt. Mensen die zich inzetten voor de gemeenschap en dit niet doen uit eigen belang. Dat is mooi en dat ontroerd.

Daarom wil ik de FNP afdeling van Skarsterlân feliciteren met de kandidaat wethouder in deze gemeente. Daarnaast natuurlijk alvast een felicitatie voor deze kandidaat wethouder; Jan Benedictus!

Ik ken Jan als een principieel man, zonder kapsones en recht voor zijn raap. Een man die je heel goed in een coalitie kunt hebben. Een kundig bestuurder, waarmee je weet waar je aan toe bent. Eerlijk en oprecht.

Jan en de FNP van Skarsterlân; heel veel succes!!

Politici, Twitter en contact

Monday, February 1st, 2010

Via de site van Burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Achtkarspelen, herinnerde ik een tweet (bericht van iemand op de social media site Twitter.com) over interactie tussen politici en burger. Het viel me namelijk op dat onder het kopje ‘contact’ nog niets te vinden is. Nou vind ik niet dat Van der Zwan geen interactieve  politicus is, want ik denk dat het één van de actiefste burgemeester is op dat vlak die Achtkarspelen de afgelopen jaren heeft gehad. Duidelijk voorbeeld is de reactie van de heer Van der Zwan op mijn weblog.

Terugkomend op die Tweet op Twitter, deze is afkomstig van ene Rob uit Alphen aan den Rijn. Twitter is een dienst waarbij je laat weten wat je op dat moment doet. Mensen kunnen "lid" worden van jouw tweets en melden zich aan. Daarna kun je ook die persoon gaan volgen. Rob uit Alphen aan den Rijn vraagt zich het volgende af: "De meeste politici op twitter volgen bijna niemand terug. Goeie samenvatting? Zenden, niet ontvangen?"

Nieuwsgierig geworden naar de lokale politici en werknemers van de gemeente Achtkarspelen maak ik de volgende tabel:

Naam                                                    Volgers            Gevolgden     Conclusie   

Tjeerd van der Zwan  (Burgemeester)    36                     47                   ++

Willem van der Wal (Wethouder)            17                     8                     –       (niet veel actief op Twitter!)

Sjon Stellinga (Wethouder)                      21                    16                    +

Gemeente Achtkarspelen                        97                    9                       – –

Eise van der Sluis (Gemeentesecretaris)   44                    47                    ++

Jan Willem Zwart (Directeur Kruidhof)    40                    48                    ++

Tjibbe Brinkman (raadslid)                      1                       1                    ? (niet veel actief op Twitter)

Romke van der Wal (kandidaat raadslid)  19                     57                 ++

CDA Achtkarspelen                                  15                    62                    ++

Zo zie je maar dat een stelling die ergens aangenomen wordt, niet altijd de juiste is. Het blijkt dat de actieve Twitteraars in de gemeente Achtkarspelen ook serieus met het medium omgaan. Hiermee is er interactie met de burger. Los van de discussie wat de exacte meerwaarde is van twitter.

Hallo Camiel

Friday, January 29th, 2010

Open brief aan minister Eurlings,

Geachte heer Eurlings, Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik deze kilometer heffing nog kan betalen. Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van: De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziekenwet enz. enz. Die op een weerloos publiek wordt losgelaten.

Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor: Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting. En verder voor: Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht,Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn. Ik ben verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeen; Alsook aan Ziektegeldverzekering, Zorgverzekering en Autoverzekering.. Ik betaal: Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld. Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz.

Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis.
De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben. Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft. Voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen. Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid: WAT KOMT ER NOG MEER ??

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk. Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund. Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Meneer Eurlings, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend,

Een hardwerkende(wanhopige) burger

Met dank aan Mattheus van Zanten

Buitenpost krijgt kat in de zak!

Tuesday, January 26th, 2010

Nu de aanleg van de rondweg om Buitenpost volgende week, 2 februari 2010 (hoe grappig, mijn verjaardag) van start zal gaan, moet er ook gedacht worden aan de doorgaande weg in Buitenpost. Vorige week op een inspraakavond over het komende structuurplan, werd via een plattegrond duidelijk dat er "iets" moest gebeuren met de Voorstraat in Buitenpost.

Maar helaas is er iets vergeten door de gemeente, waar ze 3 jaar terug al voor gewaarschuwd zijn. Er is namelijk geen potje met geld gereserveerd voor de aanpak van de Voorstraat. Er is meer vergeten door de gemeente en dat is nog het meest kwalijke. Met de aanleg van de rondweg wordt de Voorstraat, welke nu een provinciale weg is, doorgeschoven naar de gemeente. Wanneer dit gebeurt is het normaal dat de provincie een afkoopsom betaald. Immers de provincie is op dat moment niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud van dit stukje straat. Dit is niet meegenomen in de onderhandelingen met de provincie. Conclusie is dan ook dat de Voorstraat een complete metamorfose moet ondergaan. Immers de straat moet autoluw gemaakt worden. Voor deze "verbouwing" is dus geen geld!

Op mijn vraag aan de burgemeester wat er aan de hand is, werd ik eerst doorverwezen naar een ambtenaar welke in de zaal zat. Na 5 minuten praten over hoe fijn het is dat de rondweg er komt en dat de Voorstraat autoluw kan worden gemaakt, kreeg ik, zoals zo vaak, nog geen antwoord op mijn vraag. Na een tweede ronde greep de burgemeester terecht in. Hij kon vertellen dat er ergens wel een potje was met geld, maar dat baatbelasting ook geen ondenkbare manier was om aan financiering te komen.

Met andere woorden, die paar ondernemers aan de Voorstraat moeten de kosten voor een deel ophoesten. En dat omdat de gemeente een dikke vette kat in de zak hebben gekregen van de provincie. De gemeente heeft ongelofelijk zitten te slapen en de burger en bedrijfsleven mag het ophoesten! #FAIL

Naschrift: Burgemeester Van der Zwan reageert

ps. ik geloof niet dat ik heb gezegd dat ik niet blij ben met de rondweg 😉

Komme jo ek?

Thursday, December 17th, 2009
utnoeging

Jawól, ik kin wól serieus, earlyk wier!

Monday, December 7th, 2009

Onderstaande tekst is overgenomen van een eerdere blog welke op mijn hyves staat. Mocht iemand een vertaling willen naar het Nederlands dan hoor ik het graag. Het media bestand is in het Frysk.

Eartiids, fier werom, hat it sa west, dat dizze jonge wolris serieus wie. En dat net allinich, hy kaam ek nog serieus oer. No sille jim wol tinke; NO WAY!! Mar echt WAY!

Doe gie ik nog wolris sitten en stiek hiele ferhalen of. Serieuze ferhalen, der’t de boarger wat oan hie. Mar doe, yniens, wie it spul oer. Want it ja-en-amen sizze befoel him net. Dat resultearre yn in stik praten. In serieus stik praten! En dat stik praten kaam my wer oer it mat. Ik fûn it yn de spelonken fan de kompjoeter…

http://www.mellekloosterman.nl/1012.MP3