Aankondiging Landschapsinventarisatie Buitengebied

De kop zoals hierboven beschreven trok mijn aandacht, want op de site van de gemeente Achtkarspelen werd hierover geschreven. Alle nieuwtjes van de gemeente worden normaliter direct op twitter geplaatst en deze niet. Minder dan twee weken voor de start van deze inventarisatie wordt deze aangekondigd. De betreffende ambtenaar is pas 1 augustus weer bereikbaar, waarschijnlijk vanwege vakantie. Niemand die dus op dit moment vanuit de gemeente aan de telefoon kan vertellen wat de bedoeling is. Bij de provincie weten ze meer, maar ook alleen maar wat er in de subsidievraag vanuit de gemeenten staat beschreven. Daar moeten ze nu uitzoeken welke gegevens openbaar gemaakt mogen worden. Landschapsbeheer Fryslân geeft aan dat de inventarisatie verder gaat dan wat er op de site van Achtkarspelen wordt vermeld.

Na het stuk gelezen te hebben en andere personen gesproken te hebben,  kom ik op twee vragen:

  • Wat is het doel voor de gemeente voor deze inventarisatie?
  • Waarom moeten er mensen worden aangewezen die toegang tot alle terreinen en gebouwen krijgen?

Sinds jaren is er een milieucoöperatie (Noardlike Fryske Wâlden) bezig om alle elzensingels/houtwallen en sloten in een GIS systeem te zetten. Landschapsbeheer Fryslân is, voor zover ik weet, op de hoogte van deze gegevens. Waarom dan dit nogmaals doen? Wordt er geld over de balk gegooid? Of is er een duidelijke reden te geven?

Wat is de noodzaak om werknemers, van een buiten de gemeente opererende organisatie,  volledige toegang te geven tot terreinen en gebouwen? "Baas op eigen hiem" is voor mij belangrijk, dus waarom moet dit op deze manier worden gedaan?

De gemeenten, waaronder Achtkarspelen, hebben een aanvraag voor subsidie ingediend bij de provincie. Deze subsidie is toegekend door de provincie. Uivoerder voor de inventarisatie is de hierboven genoemde organisatie, Landschapsbeheer Fryslân.

Volgende week hoop ik de achterliggende stukken te krijgen via de gemeenten en kan waarschijnlijk antwoord worden verkregen op de vragen die ik op dit moment heb.

VERVOLG

De inventarisatie blijkt in overleg te zijn gegaan met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Leave a Reply